verduidelijking covid maatregelen vanuit VTTL

bijgevoegd bericht vanuit VTTL

Beste clubvoorzitter,

Beste clubsecretaris,

Naar aanleiding van de beslissingen van de federale overheid kwamen heel wat vragen binnen bij ons op het bureel. Gezien de impact van het ministerieel besluit en de bijhorende uitzonderingen pas helemaal bekeken konden worden bij publicatie, konden wij dan ook niet direct een sluitend antwoord geven. Ondertussen hebben we via de nodige instanties toch de nodige reacties en antwoorden verkregen. Voor onze clubs hebben die beslissingen uiteraard een zekere invloed, voor de ene al iets meer dan voor de andere. We zetten ze toch nog even op een rijtje voor jullie:

  1. Op 29 oktober werd de mondmaskerplicht opnieuw ingevoerd, dus ook bij het betreden van de sportinfrastructuur en bij het wandelen door de sportinfrastructuur. Het mondmasker mag alleen uit wanneer je effectief neer zit (op een vaste plaats) of wanneer je aan het sporten bent. Het is ook toegestaan om kort iets te eten of een slokje te drinken in de sportinfrastructuur (indien dit toegelaten wordt uiteraard). Dan mag je het ook TIJDELIJK afzetten. De indoor sportinfrastructuur behelst: de sportruimte zelf, de gangen, de kleedkamers, de tribunes,… Om te douchen mag het mondmasker uiteraard ook uit.
  2. Vanaf 1 november is het CST van toepassing in de horeca. Kantines en cafetaria’s vallen onder deze wetgeving. Dus vanaf 1 november bent U wettelijk verplicht om het CST te hanteren in uw kantine/cafetaria voor personen vanaf 16 jaar. Er zijn hier wel enkele uitzonderingen:
    1. Indien de kantine/cafetaria door personen wordt gebruikt als doorgang tussen buiten/zaal/kleedkamers/douches/toiletten: deze personen moeten geen CST voorleggen, maar moeten wel verplicht een mondmasker gebruiken bij hun passage en mogen dus ook geen plaats nemen in de kantine/cafetaria. Het betreft hier een KORTSTONDIGE toegang die niet gericht is op consumptie in de kantine/cafetaria.
    2. Van zodra er eten/drank wordt geserveerd, dan wordt de kantine/cafetaria gecatalogeerd onder horeca. Indien U beslist om geen eten/drank te serveren, dan behoort deze ruimte tot de sportinfrastructuur zelf en dient er dus geen CST voorgelegd te worden, maar dan mag U uiteraard geen drank/eten serveren. Een kleedkamer/gang kan dus perfect ook dienen als wachtruimte (voor personen die geen CST willen of kunnen voorleggen), dit voor de clubs die geen ruimte meer hebben in de speelzaal zelf en op zoek zijn naar een creatieve oplossing.
  3. Een CO2-meter is nog steeds verplicht in zowel de sportinfrastructuur als in de cafetaria/kantine.
  4. Sportclubs hebben wel degelijk het recht om vanaf 1 november het CST op te vragen in de kantine/cafetaria. Controle is mogelijk via de app CovidScan, na het scannen zal een naam verschijnen. Je mag aan de hand van een identiteitskaart/rijbewijs/bankkaart verifiëren dat het wel degelijk over die persoon gaat (wettelijk kader door de overheid).
  5. Lokaal kan de gemeente/stad nog steeds strengere regels opleggen. Indien dat voor uw club van toepassing is, dan moet U hiervan uiteraard de tegenstanders en de bevoegde interclubleider van op de hoogte brengen. Een sportclub kan zelf het gebruik van het CST NIET opleggen voor toegang tot de sportinfrastructuur.

Enkele interessante links:

Maatregelen sport: https://www.sport.vlaanderen/sporten-in-tijden-van-corona/

Maatregelen horeca-drinkgelegenheden: https://heropstarthoreca.be/drinkgelegenheden-9-juni/

Ook belangrijk om weten: het CST is wel van toepassing in de sportsector (vanaf 16 jaar) in Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk gewest. Hou daarmee rekening voor de Nationale interclub, maar zeker ook voor tornooien die in die regio’s doorgaan. Informeer dus zeker ook uw spelers.

Hopelijk zijn hiermee de meeste zaken duidelijk voor jullie. We rekenen op jullie gezond verstand en hopelijk kan de competitie op een sportieve en correcte manier verder blijven verlopen. We snappen zeker dat dit voor enkelen onder jullie niet evident is binnen de huidige werking, maar deze regels werden opgelegd door de federale overheid in ons aller belang.

Met vriendelijke groeten

Frederik Noppe

VTTL / SG

Comments are closed.